Žádost o kopii žádosti, kterou zaslala Městská část Dolní Chabry Městské části Praha 8, ve věci odstranění komunikace Pod Zámečkem.

Žádost o kopii žádosti, kterou zaslala Městská část Dolní Chabry Městské části Praha 8, ve věci odstranění komunikace Pod Zámečkem.

Odpověď:

Kopie žádosti byla žadateli poskytnuta.

(7.11.2007, řešil odbor výstavby)