Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace – důvod a okolnosti umístění kovových bodců na obrubníku travnaté plochy u vstupu do metra Florenc, v ulici Za Poříčskou branou
a) jaký je důvod umístění tohoto prvku,
b) kdo jeho umístění inicioval,
c) zda byla při jeho umístění zvažována bezpečnost chodců, zejména malých dětí a jak je tato bezpečnost zajištěna,
d) jaké byly náklady na umístění tohoto prvku.


Odpověď:
Zmíněné bodce městská část Praha 8 neinstalovala. Dle zjištění odboru životního prostředí jejich instalaci neprovedl ani vlastník pozemku, jímž je Magistrát hlavního města Prahy.
Odbor životního prostředí informoval Magistrát hlavního města Prahy, který bude předmětnou záležitost dále řešit.

K jednotlivým otázkám Vaší žádosti se odbor životního prostředí vyjádřil takto:

Ad a) patrně zabránit vysedávání bezdomovců
Ad b) městské části Praha 8 není známo, kdo umístění nebezpečného prvku inicioval
Ad c) provozní bezpečnost byla v tomto případě původcem instalace zřejmě zcela opominuta
Ad d) ze strany městské části Praha 8 nebyly vynaloženy žádné náklady

(31.10.2013, řešil odbor životního prostředí)
Zveřejněno: 11.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout