Žádost o poskytnutí informace

Žádost o zaslání investičních  plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebi z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
  • název projektu
  • stručný popis projektu
  • rozpočet projektu v mil. Kč
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.


Odpověď:

Rozpočet kapitálových výdajů (seznam plánovaných investičních akcí včetně finančního profilu) je součástí celkového Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2014. Předpokládá se, že návrh Rozpočtu městské části Praha 8 bude schválen dne 19.02.2014 Zastupitelstvem městské části Praha 8 a bude veřejně dostupný v příloze usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 na internetové adrese: http://www.praha8.cz/.

(31.12.2013, řešil odbor zakázek a investic)
Zveřejněno: 12.01.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout