Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace o –
  • počtu mrtvě narozených dětí a plodů po potratu v tamním obvodu zapsaných do matriky za období  01. 07. 2013 až 30. 09. 2016, na které bylo uplatněno právo na výplatu a výplata pohřebného podle zák. č. 117/1995 Sb.,
  • kolika subjektům bylo pohřebné takto vyplaceno a z toho kolik bylo právnických osob,
  • vyplaceném pohřebném spolku Tobit, z. s., IČ 02127989, se sídlem Široká 64/12, 110 00 Praha 1 – Josefov, jako vypraviteli pohřbu.


Odpověď:

Ve věci zodpovězení otázek týkajících se počtu uplatněných a vyplacených příspěvků na pohřebném bylo žadateli doporučeno kontaktovat Úřad práce ČR nebo Český statistický úřad, jelikož pohřebné je vypláceno jako dávka státní sociální podpory pobočkami Úřadu práce ČR. Povinný subjekt nemá požadované informace k dispozici. Proto bylo na základě této skutečnosti vydáno zároveň rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Počet mrtvě narozených dětí zapsaných do matriky vedené oddělením matriky odboru živnostenského a správních činností Úřadu městské části Praha 8 za období od 01.07.2013 do 30.09.2016 je celkem 23.

Se spolkem Tobit, z. s., IČ 02127989, jako vypravitelem pohřbu, povinný subjekt nespolupracuje a nemá s ním uzavřený žádný smluvní vztah.

(24.10.2016, řešil odbor sociálních věcí)
Zveřejněno: 09.11.2016
Vytisknout