Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace, kolik obyvatel ulic Bínova, Frýdlantská a Červenkova zakoupilo parkovací oprávnění pro zóny placeného stání, a to od 28. 8. 2017 do současnosti.

Odpověď:

Registrační systém parkovacích oprávnění bohužel neumožňuje povinnému subjektu, tj. Úřadu městské části Praha 8, odboru dopravy, filtrování, které požadujete, tzn. podání informace o skutečnosti, kolik obyvatel konkrétních ulic zakoupilo oprávnění pro zóny placeného stání (dále jen „ZPS“).

Na základě výše uvedeného bylo žadateli sděleno, že s jeho požadavkem je třeba obrátit se přímo na správce ZPS, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., oddělení správy ZPS, se sídlem na adrese Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1.(26.09.2017, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 09.10.2017
Vytisknout