Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace: Kdo konkrétně poskytnul jména osob na Žádosti o poskytnutí informace z 10/2017 týkající se zákazu průjezdu pro tranzitní dopravu v ulici Trojská a komu byla tato informace poskytnuta (resp. Kdo byl žadatel)?

Odpověď:

Ve věci této žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Na základě ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 5, ust. § 9 a ust. § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informace nebyla poskytnuta, a to z důvodu ochrany před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů zákona o ochraně osobních údajů.(27.11.2017, řešil odbor právních služeb)
Zveřejněno: 05.12.2017
Vytisknout