Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o zaslání všech odvolání, která byla podána proti rozhodnutí o dělení a scelování pozemků parc. č. 1374/32, 1374/37, 1374/72, 1374/138, 1374/141 a 1374/243 v k.ú. Dolní Chabry v rámci záměru s názvem „Nové Chabry – Fáze F a G“ Praha – Dolní Chabry, č.j. MCP8 28142/2017, spis. zn. MCP8 093024/2016/OV.Pet, vydaného dne 5. října 2017 Odborem územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8. Dále žádám o zaslání potvrzení (dodejky z datové schránky) o odeslání odvolání MČ Praha - Dolní Chabry proti výše uvedenému rozhodnutí, s datem a časem odeslání z datové schránky MČ Praha – Dolní Chabry do datové schránky MČ Praha 8.

Odpověď:

Na základě ust. §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť územní řízení stále probíhá a nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím a žadatel není účastníkem tohoto řízení a neprojevil ani nezdůvodnil veřejný ani právní zájem, proč o dokumenty žádá.


(20.11.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 05.12.2017
Vytisknout