Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o zaslání „Námitek účastníka územního řízení, které podala MČ Praha - Dolní Chabry ke stavbě nazvané „Nové Chabry – fáze F a G“ v k. ú. Praha – Dolní Chabry včetně potvrzení datové schránky, míněno dodejky s datem odeslání a datem přijetí“.

Odpověď:

Žadateli byla zaslána kopie požadovaného dokumentu, včetně potvrzení z datové schránky.
Jedná se o dokumenty pod názvem:
Námitky účastníka územního řízení ze dne 31.07.2017
Protokol o výsledku ověření datové zprávy.


(30.11.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 05.12.2017
Vytisknout