Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace ke stavebnímu řízení MCP8 126926/2016/OV.Be – zaslání kopie půdorysu domu a sdělení rozsahu prováděných změn a úprav domu a od kdy budou tyto úpravy probíhat.

Odpověď:

Žadateli byl sdělen rozsah prováděných změn a úprav domu – stavební úpravy stávajícího bytového domu.

Stavba obsahuje:
 • Úpravy stávajícího bytového domu, půdní vestavbu a úpravu fasád, nově:
  • 1. PP sedmnáct sklepních kójí,
  • 1. NP čtyři obchodní jednotky, dva ateliéry (nebytový prostor),
  • 2. NP čtyři bytové jednotky, dva ateliéry (nebytový prostor),
  • 3. NP pět bytových jednotek,
  • 4. NP čtyři ateliéry (nebytový prostor),
 • vytápění je řešeno plynovými nízkoemisními kotli.
Od kterého data budou tyto úpravy probíhat není odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 známo.
Co se týče žádosti o zaslání kopie půdorysu domu, v této věci povinný subjekt nemohl žadateli vyhovět, neboť žádost je neurčitá. Je třeba upřesnit požadovaný dokument, a to např. zda se jedná o původní stav, navrhovaný stav, dále jestli se jedná o konkrétní podlaží atd.


(30.11.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 12.12.2017
Vytisknout