Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace ohledně umístění podzemních kontejnerů na separovaný odpad v ul. Krejčího x Kašparovo náměstí.
  1. Na základě jakého rozhodnutí byly podzemní kontejnery umístěné a kopii tohoto rozhodnutí.
  2. Zda byli vlastníci sousedního bytového domu účastníky tohoto řízení o umístění.
  3. Jak je vyřešena náhrada za zábor parkovacích stání na místě umístění podzemních kontejnerů (zejména ve vztahu k naprostému nedostatku parkovacích míst a problematickému parkování v místě).

Odpověď:
K bodu č. 1) žádosti:
Podzemní kontejnery byly umístěny na základě územního rozhodnutí vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 dne 24.11.2016.
Uvedené územní rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto.

K bodu č. 2) žádosti:
Vlastníci sousedního bytového domu nebyli účastníky výše uvedeného územního řízení.

K bodu č. 3) žádosti:
K dotazu „jak byla řešena náhrada za zábor parkovacích stání na místě umístění podzemních kontejnerů (zejména ve vztahu k naprostému nedostatku parkovacích míst a problematickému parkování v místě)“ bylo žadateli sděleno, že jako náhrada budou parkovací místa v místě, kde jsou v současné době umístěny nadzemní kontejnery na tříděný odpad. Zároveň upozorňujeme na znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kde je v ust. § 27 uvedeno, že řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi. Dále nesmí v souladu s tímto zákonem zastavit a stát ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Vzhledem k tomu, že jsou kontejnery umístěny v nároží, lze částečně aplikovat ust. § 27 předmětného zákona o silničním provozu.


(25.09.2018, řešil obor územního rozvoje a výstavby a odbor dopravy)
Zveřejněno: 03.10.2018
Vytisknout