Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o vyhotovení kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území městské části Praha 8:

PELA INVEST – PERNER LOFTS – rekonstrukce
SPS správa nemovitostí s. r. o. – Lofty Křižíkova
Bytové družstvo Šaldova 22 – Byty Šaldova 22 – rekonstrukce
SKYHILL – byty Zenklova 143 - rekonstrukce

Odpověď:

Žadateli byla poskytnuta anonymizovaná kopie požadovaného dokumentu.

Jedná se o „Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: přístavba výtahu k bytovému domu Praha, Karlín č. p. 427, ul. Pernerova 8“, které vydal odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) pod č. j. MCP8 082934/2018, sp. zn. MCP8 136705/2017/OV.Šam.

Na stavbu „LOFTY KŘIŽÍKOVA“, „BYTY ŠALDOVA 22 – REKONSTRUKCE“ a „BYTY ZENKLOVA 143 – REKONSTRUKCE“ dosud nebylo stavebním úřadem vydáno pravomocné územní rozhodnutí ani stavební povolení.
(19.11.2018, řešil obor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 29.11.2018
Vytisknout