Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace, za jakým účelem byla uzavřena ulice Březiněveská dne 14. prosince 2018.


Odpověď:
Zvláštní užívání pozemní komunikace Březiněveská s uzavírkou bylo povoleno Rozhodnutím odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ Praha 8“) vydaném pod č. j. MCP8 284542/2018.

Přechodná úprava provozu byla stanovena Opatřením obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu vydaném pod č. j. MCP8 284542/2018/A.

Důvodem zvláštního užívání pozemní komunikace a uzavření dotčené komunikace bylo umístění jeřábu pro instalaci technologického informačního systému.

Předmětné Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu bylo zveřejněno  na úřední desce ÚMČ Praha 8 v době od 22.11.2018 do 07.12.2018.

(27.12.2018, řešil odbor dopravy)


Zveřejněno: 03.01.2019
Vytisknout