Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí Smlouvy Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 se společností WORKER BAU s. r. o. č. VR 21/2019 ze dne 1. 8. 2019.

Odpověď:


Žadateli byla zaslána kopie požadované Smlouvy o dílo č. VR 21/2019, ve věci „Odstranění objektu školičky ZŠ Lyčkovo náměstí 6, čp. 460, Praha 8, k. ú. Karlín“, uzavřené dne 01.08.2019 mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, se sídlem U Synagogy 2, 180 00 Praha 8, jako objednatelem, a společností WORKER BAU s. r. o., IČO: 05872103, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem, včetně položkového rozpočtu této stavby.


(dne 27.08.2019 řešilo Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 28.08.2019
Vytisknout