Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Jaká je kapacita vozidel pro parkování v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. Pokud nemáte tento údaj k dispozici, tak požaduji sdělení, za jaký počet hlídaných parkovacích míst v modré zóně ZPS platíte firmě Eltodo při dohledu nad dodržováním ZPS.
  2. Kolik je k dnešnímu dni prodáno povolenek pro stání v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8
  3. Stejná čísla, jako v bodech 1 a 2 pro oblast Ládví
  4. Stejná čísla, jako v bodech 1 a 2 pro ulice Za Střelnicí, Binarova, Hlaváčova, Taussigova, Davídkova, a to v pouze v jejím úseku navazujícím na ulici Taussigova, nikoliv v úseku z druhé strany ulice Střelničná, která vede směrem do Libně. V tomto případě požaduji počet vydaných parkovacích oprávnění pro osoby, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v těchto ulicích.
  5. Zaslání elektronických kopií veškerých studií, analýz, výsledků provedených dopravních průzkumů, vyhodnocení a dalších materiálů, které souvisejí se zavedením a provozem zón placeného stání na území MČ Praha 8
  6. Zaslání vyhodnocení toho, jak jakým způsobem – kvantitativně i kvalitativně – došlo od zavedení ZPS ke zlepšení parkování obyvatel Prahy 8, jaká metrika byla MČ použita k vyhodnocení a na základě jakých dat a za jaké období k tomuto vyhodnocení došlo
  7. Ve stejném rozsahu, jako v předchozím bodu požaduji sdělení pro vyhodnocení zlepšené dopravy v klidu, jak bylo MČ P8 deklarováno (jako cíl zavedení ZPS).

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Na území městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) je celkem 14 589 parkovacích míst v zónách placeného stání.

K bodu č. 2) žádosti:
K dnešnímu dni bylo od zahájení provozu zón placeného stání v MČ Praha 8, tj. od 01.10.2016, uhrazeno celkem 54 100 parkovacích oprávnění.

K bodu č. 3) žádosti:
Takové údaje odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 neeviduje, neboť oblast Ládví není samostatnou oblastí.

K bodu č. 4) žádosti:
Takové údaje odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 neeviduje, neboť uvedené komunikace nejsou samostatnou oblastí.

K bodu č. 5) až 7) žádosti:
V těchto bodech bylo žadateli doporučeno obrátit se přímo na správce zón placeného stání, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město.(17.10.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 25.10.2019
Vytisknout