Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací týkajících se fyzické kapacity vozidel v zónách placeného stání:
  1. Kolik bylo ke dni 15. 10. 2019 platných povolenek (bez ohledu na délku jejich platnosti) pro stání v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8.
  2. Kolik je parkovacích míst v zónách placeného stání v celé oblasti 8.3.
  3. Kolik bylo ke dni 15. 10. 2019 platných parkovacích povolení vydaných osobám, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v ulicích Za střelnicí Binarova, Hlaváčova, Taussigova, Davídkova 51, 119, 121, 123, 125, 127, 133.

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Pro stání v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) je ke dni 15.10.2019 vydáno 16 308 platných parkovacích oprávnění.

K bodu č. 2) žádosti:
V oblasti 8.3 je 8 795 parkovacích míst v zónách placeného stání.

K bodu č. 3) žádosti:
Evidence registrovaných parkovacích oprávnění je vedena pouze pro jednotlivé oblasti a celou MČ Praha 8.


(22.10.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 01.11.2019
Vytisknout