Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Doložení závazného stanoviska Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  2. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy městské části Praha 8 pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8
  3. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy Magistrátu hl. m. prahy pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  4. Rozhodnutí o zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  5. Doložení nějakého zvláštního předpisu či zákona, ze kterého jasně vyplývá, že zřízení modrých parkovacích zón je možné provést a nerespektovat při tom současné a platné zákony, jako např. jejich provedení i v místech, kde zjevně nedodržují a porušují platné zákony České republiky či obcházení platných zákonů, a to zjevně za účelem zisku pro městskou část. a to i na úkor bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ohrožení bezpečnosti chodců.

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Žadateli bylo zasláno souhlasné stanovisko ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu č. 2) žádosti:
Závazné stanovisko nelze doložit, neboť odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 závazné stanovisko nevydává.

K bodu č. 3) žádosti:
Závazné stanovisko nelze doložit, neboť odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy závazné stanovisko nevydává.

K bodu č. 4) žádosti:
Jedná se o Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

K bodu č. 5) žádosti:
Jedná se o zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.(12.06.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.06.2019
Vytisknout