Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se územního a stavebního řízení na parc. č. 1172 a parc. č. 1233/40, k. ú. 730599 Dolní Chabry.

Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení nebo podáno ohlášení pro stavbu nebo vydáno kolaudační rozhodnutí pro stavbu na pozemku parc. č. 1172 a parc.č. 1233/40, k. ú. 730599 Dolní Chabry? Pokud ano, prosím o kopie těchto dokumentů.

Odpověď:
Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě kopie požadovaného územního rozhodnutí (resp. změny územního rozhodnutí) a stavebního povolení pro objekt na pozemcích parc. č. 1172 a parc. č. 1233/40 v k. ú. Dolní Chabry, vydaných odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“), a to:
  • Územní rozhodnutí spis. zn. MCP8 125530/2009/OV.Hen, č. j. MCP8 108039/2010, ze dne 22.11.2010
  • Stavební povolení spis. zn. 116366/2010/OV.Lou, č. j. MCP8 013151/2011, ze dne 21.02.2011
Kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas pro stavbu na pozemku parc. č. 1172 a parc. č. 1233/40 v k. ú. Dolní Chabry stavební úřad neeviduje.(23.07.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 25.07.2019
Vytisknout