Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informace k užívání staveb rodinných domů v ulici Statková, Praha 8 – Ďáblice:
  1. Žádáme o zaslání kopií žádostí stavebníků rodinných domů napojených na komunikaci na parc. č. 1580/7 k. ú. Ďáblice (ulice Statková) o přidělení č. p. v období od 1. 1. 2018 – dosud, včetně písemných sdělení (odpovědí) stavebního úřadu na tyto žádosti;
  2. Žádáme o sdělení, zda stavební úřad vyhověl žadatelům – stavebníkům rodinných domů napojených na parc. č. 1580/7 k.ú. Ďáblice (ulice Statková) o přidělení č. p. v období od 1. 1. 2018 – dosud a přidělil, resp. požádal o přidělení č. p. rodinných domů a zapsal stavby do RUIAN;
  3. Žádáme o zaslání kopií kolaudačních rozhodnutí vydaných pro stavby rodinných domů napojených na komunikaci na parc. č. 1580/7 k. ú. Ďáblice (ulice Statková) o přidělení č.p. v období od 1.1. 2018 – dosud.

Odpověď:

Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě kopie požadovaných dokumentů, kterými jsou:
  • Žádost o přidělení čísla popisného a oznámení o ukončení stavby ze dne 31.10.2018;
  • Oznámení dokončení stavby „Novostavba dvou rodinných domů v lokalitě Statková“ Praha, Ďáblice, ze dne 29.11.2018;
  • Podnět ke kontrole a zastavení stavebních prací ze dne 16.03.2020;
  • Podnět ke kontrole a zastavení stavebních prací ze dne 19.03.2020.

K dané problematice užívání rodinných domů v lokalitě Statková, Praha 8 – Ďáblice, odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 dodává, že rodinné domy nemohou být uvedeny do trvalého užívání, neboť nejsou dosud napojeny na dokončenou a zkolaudovanou technickou a dopravní infrastrukturu, tudíž není zajištěno řádné a bezproblémové užívání. Na základě této skutečnosti nelze tedy ani požádat o přidělení čísla popisného k předmětným stavbám.


(01.12.2020, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 07.12.2020
Vytisknout