Žádost o poskytnutí informace 2021

Žádost o poskytnutí informace o funkčním využití pozemků parc. č. 282/6, parc. č. 437/9 a parc. č. 438/20, k. ú. Březiněves, v územním plánu.

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že daná záležitost není v kompetenci odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8. Funkční využití uvedených pozemků řeší odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

Na základě výše uvedeného bylo žadateli doporučeno obrátit se se svou žádostí přímo na odbor územního rozvoje MHMP.


(13.12.2021 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 16.12.2021
Vytisknout