Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o zaslání metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí MPSV-2022/11251-250 a všech dalších metodických pokynů (externích i interních), kterými se kolizní opatrovnictví na oddělení sociálně-právní ochrany dětí řídí.

Odpověď:
Žadateli byl zaslán požadovaný dokument, kterým je „Metodická informace k vedení zvláštní spisové dokumentace o dětech, kterým byl obecní úřad obce s rozšířenou působností jmenován opatrovníkem nebo poručníkem“, č. j. MPSV-2022/1151-250.


(19.12.2022 řešil odbor sociálních věcí)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 03.01.2023
Vytisknout