Žádost o poskytnutí informace 2024

Žádost o poskytnutí informace, zda a jak je vyřešeno dopravní připojení vztahující se k pozemku č.  827/20 a sjezdu na pozemku 827/346, k.ú. Bohnice, který vede na hlavní silnici ul. Lodžská. 

Odpověď:
Dopravní připojení pozemku parc. č. 827/20, k. ú. Bohnice, obec Praha, a účelové komunikace na pozemku parc. č. 827/346, k. ú. Bohnice, obec Praha, je zajištěno na základě kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem dne 28. 1. 2013 pod sp. zn. MCP8 167698/2012/OV.Bau, č. j. MCP8 013317/2013, na stavbu s názvem „Vjezd na parkoviště Lodžská ulice Praha 8, Bohnice, Lodžská“, a to pro stavebníka SGS Bohnice s.r.o., IČO: 26716780.
 
Předmětná stavba obsahuje:
  • účelovou komunikaci délky 22,46 m, celkové šířky včetně jednostranného chodníku 7,25 m;
  • chodníkový přejezd jižního chodníku místní komunikace Lodžské základní šířky 6 m;
  • opěrné zdi vyrovnávací rampy;
  • stavební úpravu služebního schodiště;
  • odvodnění a kanalizační přípojku;
  • terénní úpravy;
  • ochranu horkovodu;
  • stavební úpravy zajišťující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;
  • dopravně bezpečnostní zábradlí;
  • definitivní dopravní značení.

(11.04.2024 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 19.04.2024
Vytisknout