Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace:
  • sdělení, kdy a kde (datum+url) byla úřadem zveřejněna výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 podle §18 zákona č.106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona. Pokud nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta žádám současně i o sdělení délky prodlení ve dnech.
  • sdělení, kdy a kde (datum+url) byly úřadem zveřejněny všechny informace poskytnuté na žádost v roce 2011 a 2012 v souladu s §5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb. Pokud nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta žádám současně i o sdělení délky prodlení ve dnech v jednotlivých případech. Nakonec žádám o sdělení, kdy a kde (datum+url) byly zveřejněny i všechny přílohy poskytnutých informací.

Odpověď:

K bodu 1)
Výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 byla zveřejněna dle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 od 01.03.2012 do 01.06.2012, a to i v elektronické podobě (http://www.praha8.cz/, Úřad a samospráva, Úřad, povinně zveřejňované informace, výroční zprávy).

K bodu 2)
Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou průběžně během roku vkládány na webové stránky Městské části Praha 8. Zveřejněné informace naleznete na internetové adrese Městské části Praha 8 – http://www.praha8.cz/, Úřad a samospráva, Úřad, povinně zveřejňované informace, archiv poskytnutých informací.
Pokud se jedná o přílohy poskytnutých informací, v některých případech nejsou zveřejňovány s ohledem na soukromí žadatele. Jsou zveřejňovány  pouze doprovodné informace, vyjadřující obsah poskytnutých informací, které rovněž naleznete na výše uvedené internetové adrese Městské části Praha 8 – http://www.praha8.cz/, Úřad a samospráva, Úřad, povinně zveřejňované informace, archiv poskytnutých informací. Na této internetové adrese naleznete současně i zveřejněné přílohy.
(12.10.2012, řešil odbor kancelář starosty)


Doplnění informací k podané žádosti

K bodu 1) povinný subjekt sděluje následující.
Výroční zpráva 2011 byla na starých webových stránkách MČ Praha 8 zveřejněna na Úřední desce v době od 01.03.2012 do 01.06.2012 na adrese www.praha8.cz/default.aspx?id=31966&ido=522 (tato adresa již není funkční z důvodu přechodu na nový redakční systém, ke kterému došlo v průběhu měsíců červen a červenec 2012). Po uplynutí této lhůty byl dokument k dispozici přes vyhledávací pole webových stránek, po zadání výrazu Výroční zpráva.
Výroční zpráva 2011 byla na nových webových stránkách MČ Praha 8 zveřejněna na Úřední desce v době od 01.03.2012 do 01.06.2012 v oblasti Úřad a samospráva / Úřední deska / Úřad MČ Praha 8 - ostatní odbory / Odbor kancelář starosty na http://www.praha8.cz/appo/urd/13, konkrétně http://www.praha8.cz/Odbor-kancelar-starosty-1.
Všechny výroční zprávy jsou dále zveřejněny v oblasti Povinně zveřejňované informace / Výroční zprávy, konkrétně na http://www.praha8.cz/Vyrocni-zpravy.html.
Omylem došlo k tomu, že v době od 01.03.2012 do 30.09.2012 nebyl zmíněný dokument v této oblasti přístupný, jak na starých, tak i nových webových stránkách.

K bodu 2)
Informace za rok 2011 byly zveřejněny ve dnech 23.02.2011, 28.03.2011, 01.04.2011, 14.04.2011, 05.05.2011, 29.05.2011, 07.06.2011, 08.06.2011, 27.06.2011, 08.08.2011, 10.09.2011, 01.11.2011, 02.12.2011, 16.12.2011, 10.01.2012. Na starých webových stránkách MČ Praha 8 byly tyto informace (včetně případných příloh) zveřejněny na adresách, které jsou uvedeny v příloze č. 1 (tyto odkazy již nejsou funkční z důvodu přechodu na nový redakční systém, ke kterému došlo v průběhu měsíců červen a červenec 2012. Od 2. července 2012 již nebyly informace na starých webových stránkách zveřejňovány). Na nových webových stránkách byly tyto informace (včetně případných příloh) zveřejněny na adresách, které jsou uvedeny v příloze č. 2.

Informace za rok 2012 byly zveřejněny ve dnech 12.03.2012, 26.03.2012, 20.04.2012, 18.05.2012, 04.07.2012, 30.07.2012, 06.09.2012, 22.10.2012. Na starých webových stránkách MČ Praha 8 byly tyto informace (včetně případných příloh) zveřejněny na adresách, které jsou uvedeny v příloze č. 1 (tyto odkazy již nejsou funkční z důvodu přechodu na nový redakční systém, ke kterému došlo v průběhu měsíců červen a červenec 2012. Od 2. července 2012 již nebyly informace na starých webových stránkách zveřejňovány). Na nových webových stránkách byly tyto informace (včetně případných příloh) zveřejněny na adresách, které jsou uvedeny v příloze č. 2.

Poskytnuté informace žadatelům jsou průběžně vkládány na webové stránky povinného subjektu. K prodlení dochází v těchto odůvodněných případech:
  • z důvodu prodloužení lhůty žádosti o poskytnutí informace
  • v případě stížnosti nebo odvolání žadatele  k nadřízenému orgánu
  • z důvodu neukončeného řízení
  • z důvodu 60denní lhůty na zaplacení požadované úhrady
Lhůty prodlení jsou uvedeny pouze v příloze č. 2 dokumentu.

K bodu 3)
Případné přílohy-doprovodné informace byly zveřejněny na url ve dnech uvedených v bodě 2. Pokud se jedná o nezveřejněné přílohy poskytnutých informací,  nejsou zveřejňovány s ohledem na soukromí žadatele. Jsou zveřejňovány pouze doprovodné informace, vyjadřující obsah poskytnutých informací.

Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2

(23.10.2012, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 02.11.2012 – Tomáš Vlk
Vytisknout