Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí zápisů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 z let 2010, 2011 a ze dne 22.02.2012, 09.05.2012, 20.06.2012 a 05.09.2012 – dokumenty, které zachycují celý průběh jednání, včetně diskuze zastupitelů a občanů.


Odpověď:
Povinný  subjekt žadatelce předmětné zápisy poskytl v anonymizované podobě z důvodu ochrany osobnosti  v souladu  s ust. § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ust. § 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a proto bylo na základě této skutečnosti zároveň vydáno rozhodnutí  o částečném odmítnutí žádosti.

Záznamy zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8


(19.12.2012, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 08.01.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout