Žádost o poskytnutí informace k vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky vybranými za nájemné bytů v ulici Krynická firmou NAVATYP GROUP, a.s. při převodu agendy k nástupnické organizaci PROMINECON GROUP, a.s.

Odpověď:   Z nahlédnutí do výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4581 je zřejmé, že u společnosti PROMINECON GROUP a.s. (IČ: 251 10 977), se sídlem na adrese Revoluční 25/676, 110 00 Praha 1, došlo dne 9. prosince 2009 pouze ke změně názvu společnosti, tzn., že bylo zachováno původní identifikační číslo i sídlo společnosti. Jelikož nedošlo u této společnosti ke změně identifikačního čísla, ale pouze ke změně názvu společnosti, nebylo nutné převádět agendu mezi společností NAVATYP GROUP a.s. a společností PROMINECON GROUP a.s., tzn., že účtování společnosti zůstalo zachováno, jakož i veškeré smlouvy s dodavateli. Z tohoto důvodu nedošlo k žádné manipulaci s finančními prostředky.

(30.11.2010, řešil majetkový odbor)