Žádost o poskytnutí informace, kam se obrátit v případě hledání prostor k podnikání...

Odpověď:
Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem Úřadu Městské části  Praha 8, pronajímá nebytové prostory formou anonymní soutěže. Nabídka volných nebytových prostorů je zveřejňována na Úřední desce Úřadu Městské části Praha 8, na adrese  U Meteoru 6, Praha 8 (tzv. „bílý dům“) a na webových stránkách Městské části Praha 8 – www.praha8.cz .Bližší informace poskytne Ing. Blanka Palánová, tel.: 222 805 756 nebo Lucie Fliegerová, tel.: 222 805 765, referentky majetkového odboru Úřadu Městské části Praha 8.

(6.6.2007, řešil majetkový odbor)