Žádost o poskytnutí informace o znovunabytí Českého občanství.

Odpověď: Na takto zcela obecně formulovaný dotaz ohledně znovunabytí českého občanství nelze odpovědět. Pro posouzení možnosti, případně způsobu znovunabytí státního občanství České republiky je nezbytné mít k dispozici minimálně následující informace:

-  o dosavadním státním občanství žadatele, způsobu a přesném datu jeho nabytí

-  o adrese posledního trvalého pobytu žadatele na území České republiky

-  o rodinném stavu žadatele, pokud byl žadatel ke dni nabytí cizího státního občanství ženatý, údaj o státním občanství manželky ke dni nabytí cizího státního občanství žadatele.

Občansko-správní odbor doporučuje kontaktovat v otázce znovunabytí státního občanství České republiky Generální konzulát České republiky příslušného státu prostřednictvím adresy www.mzv.cz -  kde jsou v rámci konzulárních informací zveřejněny rovněž informace ohledně navrácení státního občanství České republiky. Konzulární pracovníci poskytnou žadateli kvalifikované informace k problematice znovunabytí státního občanství České republiky a celou záležitost lze řešit jejich prostřednictvím, aniž by bylo nutno cestovat kvůli vyřízení do České republiky.

(14.10.2010, řešil občansko-správní odbor)