Žádost o poskytnutí informace ohledně zjištění adresy rodinného příslušníka.

Žádost o poskytnutí informace ohledně zjištění adresy rodinného příslušníka.

Odpověď:

Poskytování osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel,  kdy jedním z těchto údajů je i údaj o místě trvalého pobytu, upravuje zákon č. 133/2000 Sb.,  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Z ust. § 8 odst. 3 cit. zákona vyplývá, že obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údajů uvedených  v ust. § 3 odst. 3 písm. o) a ust. § 3 odst. 4 písm. p) cit. zákona (údaje o osvojení), které se poskytují pouze obyvateli staršímu 18 let.

Z uvedeného vyplývá, že údaje (např. údaj o místě trvalého pobytu) o jiných osobách není možné z informačního systému na žádost poskytnout. Citovaný zákon neuvádí žádné výjimky vztahující se na rodinné příslušníky.

(30.11.2007, řešil odbor evidence obyvatel a osobních dokladů)