Žádost o poskytnutí informace, týkající se pronájmu části pozemků (části pozemku parc.č. 2337/1 v k.ú. Nové Město a další).

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(25.10.2010, řešil majetkový odbor)