Žádost o poskytnutí informace týkající se pronájmu obvodové zdi domu čp. 280 na pozemku parc.č. 2899 na k.ú. Libeň, na adrese U Synagogy 4 (při ulici Ludmilina).

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(25.10.2010, řešil majetkový odbor)