Žádost o poskytnutí informace ve věci předčasného ukončení stavebního spoření z důvodu dotazu Úřadu Městské části Praha 8.

Žádost o poskytnutí informace ve věci předčasného ukončení stavebního spoření z důvodu dotazu Úřadu Městské části Praha 8.

Odpověď:

Ekonomický odbor nezná postup a smluvní podmínky stavební spořitelny v případě vinkulace spoření vůči klientům a tím ukončení spoření, ale výzvy bankám  a spořitelním a úvěrním družstvům dle ust. § 34 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb.,  o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dle názoru ekonomického odboru tímto důvodem nejsou, jsou pouze dotazem. Jenom v případě exekučního příkazu jsou prostředky blokovány ve prospěch Městské části Praha 8 a po nabytí právní moci prostředky převedeny na účet Městské části Praha 8.

(10.10.2007, řešil ekonomický odbor)