Žádost o poskytnutí informace, zda Městská část Praha 8, (a to zejména odbor životního prostředí, odbor výstavby,...

Žádost o poskytnutí informace, zda Městská část Praha 8, (a to zejména odbor životního prostředí, odbor výstavby, odbor dopravy, majetkový odbor) neobdržela od Magistrátu hl. m Prahy, Odboru obchodních aktivit, dopis či instrukci, popř. jakékoliv doporučení, týkající se smluvních vztahů Městské části Praha 8 se společností Pragoplakát, spol. s r.o.

Odpověď:

Úřad Městské části Praha 8, odbor kancelář starosty, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor výstavby, majetkový odbor, neobdržel od Magistrátu hl. města Prahy,  od Odboru obchodních aktivit, či jiného odboru Magistrátu hl. města Prahy, žádný písemný nebo elektronický dopis, instrukci, ani žádné doporučení, týkající se smluvních vztahů mezi Městskou částí Praha 8 a společností Pragoplakát, spol. s r. o.

(23.10.2007, řešil odbor kancelář starosty, odbor výstavby, životního prostředí, dopravy a majetkový odbor)