Žádost o poskytnutí informace, zda a v jakém časovém horizontu Úřad Městské části Praha 8 zvažuje renovaci či výstavbu nějakého dětského hřiště v blízkosti ul. Lublinská...

Žádost o poskytnutí informace, zda a v jakém časovém horizontu Úřad Městské části Praha 8 zvažuje renovaci či výstavbu nějakého dětského hřiště v blízkosti ul. Lublinská u novostavby Trojský vrch, resp. na sídlišti v Bohnicích, na katastrálním území Troja.

Odpověď:

Odbor životního prostředí sděluje, že v okolí ul. Lublinská, Praha 8, Městská část Praha 8 provozuje pět zrekonstruovaných dětských hřišť, jejichž vybavení odpovídá platným technickým normám. Docházková vzdálenost z ul. Lublinská je cca 5 – 15 minut. Jedná se o dětská hřiště v těchto ulicích: Krosenská 533, Poznaňská (pod mateřskou školou), Poznaňská (za objektem nákupního centra Odra), Sopotská, Řešovská. Dále odbor životního prostředí upozorňuje na dětské hřiště, které se nachází v lese, při cestě do botanické zahrady.

Městská část Praha 8 v nejbližší době neuvažuje o rekonstrukci dalšího hřiště v této části sídliště Bohnice.

V případě dalších otázek ohledně dětských hřišť je možno obrátit se přímo na odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8, oddělení správy městské zeleně, tel.: 222 805 785,  e-mail: daniel.zizka@p8.mepnet.cz.

(22.10.2007, řešil odbor životního prostředí)