Žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti kontrolního oddělení živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 8 za období 1.12.2006 – 20.11.2007...

Žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti kontrolního oddělení živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 8 za období 1.12.2006 – 20.11.2007:

  • kolik bylo vedeno kontrol
  • v kolika případech byla nalezena jakákoli závada a v takových případech jednotlivě: 
    kolik bylo uloženo blokových pokut - důvod pokuty, výše pokuty, uvedení pracovníka, který měl daný, případ na starosti,  zda byla pokuta uhrazena
    kolik bylo vedeno řízení o pokutách (včetně těch, které nejsou pravomocně ukončeny) - důvod pokuty,  výše pokuty, uvedení pracovníka, který měl daný případ na starosti, zda byla pokuta uhrazena

 

Odpověď:

Za období  1.12.2006 - 20.11.2007 bylo uskutečněno celkem  615 kontrol

počet uložených blokových pokut  130  v celkové hodnotě  300.500,- Kč
z toho:

za porušení

- ust.§ 17 odst. 2, 7, 8, zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  ve znění pozdějších předpisů   72 pokut v hodnotě  154.500,- Kč
-  ust.§ 31 odst. 5, 6, 15, 17, 21 živnostenského zákona  50 pokut v hodnotě  116.000,- Kč
-  ust.§ 49 odst. 1 živnostenského zákona   6 pokut v hodnotě  20.000,- Kč
-  ust.§ 12 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 pokuta v hodnotě  5.000,- Kč

podle -  ust.§ 65 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona  1 pokuta v hodnotě  5.000,- Kč 

 

počet pokut uložených ve správním řízení  22 v celkové hodnotě  334.000,- Kč

z toho:

 - ust.§ 61 odst. 1 živnostenského zákona (neoprávněné podnikání) 7 pokut v hodnotě  229.000,- Kč
 - ust.§ 49 odst. 1 živnostenského zákona (neoznámená změna)  6 pokut v hodnotě  42.000,- Kč
 - ust.§ 65 odst. 5 živnostenského zákona (nadměrný zástup odpovědného zástupce)  1 pokuta v hodnotě  7.000,- Kč
 - ust.§ 31 odst. 15 živnostenského zákona (nesplnění povinnosti - živnostenský list na provozovně) 1 pokuta v hodnotě  5.000,- Kč
 - ust.§ 17 odst. 2 živnostenského zákona (neoznámení provozovny)4 pokuty v hodnotě  36.000,- Kč
 - ust.§ 19 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů  3 pokuty v hodnotě  15.000,- Kč

 

Celková částka za pokuty uložené v blokovém a správním řízení  634.500,- Kč

Ekonomický odbor Úřadu Městské části Praha 8 ve věci sdělení údajů o uložených pokutách živnostenského odboru Úřadu Městské části Praha 8 předaných na oddělení správy poplatků a daní ekonomického odboru informuje:

V období od 1.12.2006 do 20.11.2007 bylo zaevidováno celkem 16 pravomocných rozhodnutí o pokutě, a z toho jich bylo uhrazeno 9 v celkové výši 116.000,- Kč.

(3.12. 2007, řešil živnostenský odbor a ekonomický odbor)