Žádost o poskytnutí souhrnných informací, odkazů na dokumenty (např. seznam objektů, podmínek prodeje, apod.)...

Žádost o poskytnutí souhrnných informací, odkazů na dokumenty (např. seznam objektů, podmínek prodeje, apod.) a kontakty na osoby, které jsou pověřeny zodpovědět na otázky ohledně prodeje bytových domů na Praze 8.

Odpověď:

Veškeré aktuální dostupné informace k připravovanému prodeji bytových

domů oprávněným nájemcům bytů na území Městské části Praha 8 jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu Městské části Praha 8, na adrese www.praha8.cz , v odkazu „Majetek“ pod položkou „Prodej bytových domů oprávněným nájemcům bytů“.

Kontaktními pracovníky ve věci prodeje bytových domů dle schválených „Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8“, jsou Daniela Chovancová, tel.: 222 805 753, e-mail: daniela.chovancova@praha8.cz a Bc. Zdeněk Laňka, tel.: 222 805 765, e-mail: zdenek.lanka@praha8.cz, majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8, oddělení správy majetku, pracoviště Na Košince 1, 180 48 Praha 8 – Libeň.

(23.10.2007, řešil majetkový odbor)