Zahájení projektu MOJE OSMIČKA

Zveme na veřejné představení pravidel pro podávání vašich návrhů na zkvalitnění veřejného prostoru v MČ Praha 8, které se koná v zasedací místnosti v Grabově vile ve středu 26. dubna od 17 do 19 hodin v rámci participativního rozpočtu. Pro realizaci vašich vítězných návrhů bude pro rok 2018 vyčleněna částka 10 mil. Kč. Podávání návrhů bude zahájeno 27. dubna a ukončeno 31. května.

Harmonogram:


květen Podávání návrhů občanů
červen až červenec Vyhodnocení návrhů převážně po stránce technické, finanční, majetkoprávních vztahů, udržitelnosti navrhovaných projektů, v úzké spolupráci s navrhovateli
srpen Příprava veřejného představení návrhů, které jsou po vyhodnocení zařazeny do hlasování
září Veřejné představení návrhů zařazených do hlasování v jednotlivých lokalitách MČ Praha 8
září až říjen Hlasování o návrzích.
listopad Vyhodnocení návrhů a zařazení do rozpočtu 2018.


Případné dotazy k participativnímu rozpočtu můžete zasílat na adresu: mojeosmicka@praha8.cz.
Mediálním partnerem je Český rozhlas Regina.
Český rozhlas Regina

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


MOJE OSMIČKA, 26. dubna 2017, Grabova vila
Zveřejněno: 13.04.2017   |   Aktualizováno: 26.04.2017
Vytisknout