Základní informace o místní Agendě 21

Dělat správné věci správným způsobem a správně je komunikovat.  K tomu využíváme mezinárodní program místní Agendy 21 uznaný Ministerstvem vnitra jako proces zvyšující kvalitu veřejné správy.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek.

Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.

Česká republika přistoupila k podpoře udržitelného rozvoje vládními usneseními č. 1242 ze dne 08.12.2004 schválením Strategie udržitelného rozvoje ČR a následně dne 11.01.2010 schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. V roce 2012 schválila Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020.

Ministerstvo vnitra ČR vydalo v roce 2016 na základě Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě (PDF, 1,94 MB) Metodické doporučení k řízení kvality územních samosprávných celků (PDF, 1,96 MB). V něm jsou uvedeny doporučené metody, mezi nimi i místní Agenda 21, pomocí níž dochází ke zkvalitňování veřejné správy.

V MČ Praha 8 se na realizaci MA21 podílí Komise MA21.

Více informací:


Videa:
(odkazy vedou na stránky www.zdravamesta.cz)


Brožury:

Kontakt:
Městská část Praha 8, místní Agenda 21 http://www.praha8.cz/ma21
Aktualizováno: 14.03.2018
Vytisknout