Základní škola Rohan - nový objekt pojme více než 800 dětí

Základní škola RohanRuku v ruce s rozvíjející se oblastí Rohanského nábřeží musí jít i zajištění dostatečné občanské vybavenosti. Nárůst obyvatel se mimo jiné projeví i v nárocích na kapacity vzdělávacích institucí.
 
Proto Praha 8 s dostatečným předstihem připravuje výstavbu nové základní školy, která se stane centrem veřejné vybavenosti nejen plánovaného administrativně-bytového souboru Rohan City, ale bude sloužit i jako místo pro setkávání, sportování a komunitní akce obyvatelům Karlína a dolní Libně.
 
„Výstavba základní školy v této lokalitě je prakticky podmínkou pro to, aby se zde mohlo stavět. U investorů, kteří zde plánují realizovat své projekty, tedy důsledně trváme na tom, aby se podíleli na vybavenosti v okolí – ať už jde o školu, školky nebo kvalitní veřejný prostor,“ říká k budoucnosti Rohanského ostrova Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN), radní pro strategický rozvoj.
 
"Veškeré zadání připravilo oddělení územního rozvoje městské části a veškeré financování je z fondu rozvoje, tedy mimo rozpočet," doplnil místostarosta pro územní rozvoj Jiří Vítek (Patrioti).

Letos proběhla soutěž na architektonické řešení ZŠ Rohan, do které se přihlásilo patnáct architektonických kanceláří.

 „Návrhy, které byly do soutěže zaslány, byly na vysoké úrovni, dalo by se říci, že to pro zúčastněná architektonická studia byla výzva, se kterou si poradili velmi dobře. Koneckonců se na území Prahy nestává tak často, že by se stavěla takto velkokapacitní škola zcela na zelené louce,“ dodává Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN), místostarosta pro oblast školství a člen odborné poroty soutěže.
 
Návrhy byly posuzovány z několika úhlů – školní areál musí být nadčasový, splňovat nároky na tradiční i moderní vyučovací metody a formy výuky, musí být koncipován minimálně pro 810 dětí v 27 třídách a vzhledem k blízkosti Vltavy i rozsáhlých parkových ploch měl návrh školy pracovat s těsnou provázaností s přírodou. (KCP) 


Vítězný návrh: Architektonické studio AXXI s.r.o 

Autoři návrhu: Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. arch Jan Stolek, Ing. arch Luděk Šimoník, Ing. Ivo Stolek 

Vítězný návrh představuje školu, která svým flexibilním uspořádáním a transparentním pojetím parteru splňuje tradiční nároky na řešení školního areálu a zároveň v maximální možné míře pracuje s veřejným prostorem, který obohacuje a rozšiřuje. Má tak potenciál se stát katalyzátorem společenského života lokality a jejím přirozeným centrem. Svou orientací škola plně využívá výhledy do obou navazujících parků, jejichž charakter je reflektován architektonickým členěním domu, vyučovací část školy umožňuje všem žákům a učitelům pohled do přírody a na řeku. Zvýšená platforma navazující na „parkové náměstí“ se stane významným orientačním prvkem v území a místem setkávání dětí, rodičů i široké veřejnosti. 

Základní škola RohanOTEVŘENO PRO VEŘEJNOST 
V době vyučování je přístup do nádvoří školy uzavřen branami na obou stranách nádvoří. Děti si tak můžou o přestávkách hrát na dvoře i na zvýšené platformě se hřištěm, aniž by k nim měl kdokoli zvenčí přístup. V otevíracích hodinách areálu se nádvoří otevře veřejnosti a ta pak může volně využívat hřiště na střeše. Pro přístup do vnitřních sportovních prostor musí návštěvník projít vlastním vstupem přes recepci. 

ANO DEŠŤOVÉ VODĚ 
Budova je vybavena nezbytnými technologiemi pro zajištění trvalé udržitelnosti jejího provozu a uživatelského komfortu. Využívá možnost použití obnovitelných zdrojů k vytápění a chlazení budovy v nejvyšší možné míře. Střecha tělocvičny bude osazena polem FVE panelů, které budou dodávat energii na svícení LED zářivkami a automaticky regulované stínění screenovými roletami. Zelená střecha přispěje ke zmírnění mikroklimatu a zadržování dešťové vody. Ve smyslu nakládání s dešťovými vodami pracuje návrh s celým prostorem bloku – nejen s budovou školy, ale i s okolními povrchy a materiály. 

Budova bude využívat filtrovanou dešťovou vodu ze zelené střechy na zálivku zelených ploch a na splachování toalet. Voda se bude akumulovat v retenční nádrži v suterénu budovy a následně bude přepuštěna do zasakovacího blokového systému. 
Všechny zpevněné a nezpevněné povrchy budou navrženy tak, aby maximálně podpořily zasakování dešťové vody.
 
Na druhém místě se umístil návrh od IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o., na třetím pak společnost CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Základní škola Rohan
Základní škola Rohan
Základní škola Rohan
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 22.08.2022
Vytisknout