Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Adresa: U Školské zahrady 4 / čp. 1030, 182 00  Praha 8 - Kobylisy
Ředitelka: Mgr. Věra Staňková, reditelka@uskolskezahrady.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Dagmar Tomanová, e-mail: dagmar.tomanova@uskolskezahrady.cz
Hospodářka školy: Eva Křenková, tel. ústř.: 284 680 367 a 284 685 004
Telefonní ústředna: 284 680 367
E-mail: zs@uskolskezahrady.cz
ID schránka: dvjy6u9 
Školní družina - vedoucí vychovatelka: Jaroslava Kleperádová, tel.: 733 735 885, 702 178 760,
e-mail: druzina@uskolskezahrady.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Novotná, e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Petra Hejduková, e-mail: petra.hejdukova@uskolskezahrady.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb – MŠ:
U Školské zahrady 8 / čp. 486, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Matěj Brouček, tel.: 284 680 871 , e-mail: matej.broucek@msuskolskezahrady.cz
Kontakty MŠ:284 680 871, 731 187 851, e-mail: skolka@msuskolskezahrady.cz
Hospodář MŠ: Ing. Jan Martinovský, tel.: 702 178 759, e-mail: provoz@msuskolskezahrady.cz  
Vedoucí školních jídelen: Ing. Jan Martinovský, tel.: 284 691 166, e-mail: jidelna@uskolskezahrady.cz
Webová prezentace: www.uskolskezahrady.czwww.msuskolskezahrady.cz Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Základní škola je umístěna v krásném prostředí plném zeleně ve starší zástavbě Kobylis, je zařazena do projektu „Škol podporujících zdraví“ a vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní školy s motivačním názvem „Základní škola – základ vzdělání“. Postupně se profiluje na typ malé rodinné školy se všeobecným zaměřením. Snahou je nabídnout solidní vzdělání všeobecného charakteru.

Škola má 18 tříd (z toho velmi moderně vybavené pracovny fyziky, chemie, informatiky, jazyků a knihovnu), šest oddělení školní družiny a kvalitní zázemí pro volný čas dětí (počítače, jazyky, sport, hudba, dramatická výchova, školní časopis…).

Integruje děti s poruchami učení ze spádové oblasti, péčí se zabývá psycholog, speciální pedagog a logoped.

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 24.09.2019
Vytisknout