Zápis dětí do mateřských škol MČ Praha 8 pro školní rok 2017/2018 a dny otevřených dveří

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2017 od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách MČ Praha 8.

Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude v mateřské škole dne 2. května 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je mohou vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 3. a 4. května 2017 od 13.00 do 17.00 hodin, do integrovaných tříd dne 2. května od 13.00 do 17.00 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol:

Termíny ke stažení v PDF (128 kB)


MŠ, Praha 8, Korycanská 14

Den otevřených dveří:
19. dubna 2017, v 10 h. a v 15 h.

MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří:
11. dubna 2017, 15–17 h.

MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Den otevřených dveří:
11. dubna 2017, 8.00–10.00 h. a 14.30–17.00 h.

MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
25. dubna 2017, 14–16 h.

MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Adresa: Lindnerova 1/ čp. 575
Dny otevřených dveří na obou pracovištích:
12. a 19. dubna 2017, 15–17 h.

MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
12. dubna 2017, 15–16 h.

MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
12. dubna 2017, v 15 h. a v 16 h.
sraz před prostředním pavilonem

MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
12. dubna 2017, v 15 h. a v 16 h.
sraz před 1. pavilonem

MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
8. března 2017
 
MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
26. dubna 2017, 10.30–11.30 h.
třída Berušek
15.30–16.30 h. třída Sluníček

MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:
19. dubna 2017, 9.30–11.30 h. a 14.30–16.00 h.

MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
15. března 2017

MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Den otevřených dveří:
21. března 2017


MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Dny otevřených dveří:
5. a 12. dubna 2017, 15.30–16.30 h.

MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
29. března 2017, 9.30–11.00 h. a 15.00–16.00 h.

MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
26. dubna 2017, 15–17 h.

MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
20. dubna 2017, 8–10 h. a 15–17 h.

MŠ, Praha 8, Libčická 6
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Adresa: Libčická 8/ čp. 399
Den otevřených dveří na obou pracovištích:
5. dubna 2017, 9.30–10.30 h. a 15.00–16.00 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Adresa: Pernerova 29/ čp. 383
Den otevřených dveří na obou pracovištích:
11. dubna 2017, 15–17 h.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří:
24. a 25. dubna 2017, 8–10 h. a 15–16 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, U  Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8/ čp. 486
Den otevřených dveří:
11. dubna 2017, 15–17 h.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2/ čp. 530
Den otevřených dveří:
20. dubna 2017, 15–17 h.

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16/ čp. 414
Den otevřených dveří:
4. dubna 2017, 15.00–16.45 h.
ve spodních třídách
Konzultace pro rodiče 10.00–11.30 h. v kanceláři.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3/ čp. 598
Den otevřených dveří:
30. března 2017, 14–17 h.


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 08.03.2017
Vytisknout