Zápis dětí do mateřských škol MČ Praha 8 pro školní rok 2018/2019 a dny otevřených dveří

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční ve středu 9. a ve čtvrtek 10. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách MČ Praha 8.

Zápis do tříd s integrací Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 bude v mateřské škole ve středu 2. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je mohou vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu 9. a 10. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin, do integrovaných tříd dne 2. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.


O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol:

Termíny ke stažení v PDF (175 kB)


MŠ, Praha 8, Korycanská 14

Den otevřených dveří:
25. dubna 2018 v 11.00 a v 16.00 h.

MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří:
4. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Den otevřených dveří:
24. dubna 2018 od 14.30 do 17.00 h.

MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
26. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 h.

MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Adresa: Lindnerova 1
Dny otevřených dveří na obou pracovištích:
11. a 25. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
11. dubna 2018 od 15.00 do 16.30 h.

MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
4. dubna 2018 v 15.00 a v 16.00 h.
sraz před prostředním pavilonem

MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
4. dubna 2018 v 15.00 a v 16.00 h.
sraz před prvním pavilonem

MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
4. dubna 2018 v 15.00 a v 16.00 h.
sraz před třídou Lvíčátek
 
MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
5. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:
10. dubna 2018 od 9.30 do 11.30 h.
a od 14.30 do 16.00 h.

MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
11. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Den otevřených dveří:
4. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.
od 15 h. setkání s ředitelkou školy
od 16 h. prohlídka školy a školní zahrady


MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Dny otevřených dveří:
4. a 11. dubna 2018 od 15.30 do 16.30 h.

MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
28. března 2018 od 9.30 do 11.00 h.
a od 15 do 16 h.

MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
3. a 10. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
10. dubna 2018 od 9.00 do 10.30 h.
a od 15.00 do 16.30 h.
Prohlídka s ředitelkou školy v 9.30 h.
a v 15.30 h., sraz před třídou Kočiček.

MŠ, Praha 8, Libčická 6
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Adresa: Libčická 8
Den otevřených dveří na obou pracovištích:
15. března 2018 od 9.00 do 11.00 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Adresa: Pernerova 29
Dny otevřených dveří na obou pracovištích:
4. a 11. dubna 2018 od 15 do 17 hodin

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří:
11. dubna 2018 od 9.00 do 11.00 h.
a od 14.30 h. do 16.30 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, U  Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8
17. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2
25. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 h.

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16
4. dubna 2018 od 15.00 do 16.30 h.
ve spodních třídách

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3
12. dubna 2018 od 10.00 do 11.30 h.
a od 14 do 17 h.


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 28.02.2018
Vytisknout