Zapojili jsme se do projektu Palmovka 2030

Zastupitelstvo mladých se 3. května 2017 zúčastnilo spolu se studenty ZŠ Palmovka a Gymnázia U Libeňského zámku komentované vycházky s architekty po okolí Palmovky. Přímo v terénu se tak mohli seznámit s historickým vývojem území, s hlavními principy městského plánování a tvorby veřejných prostranství a vidět rozdílné charaktery jednotlivých lokalit.

Následovaly 5. května 2017 Workshopy s architekty v zapojených školách ZŠ Palmovka a Gymnázia U Libeňského zámku. Zároveň byl zadán žákům a studentům projekt „Naše město by mělo být…městem pro všechny“. Cílem projektu bylo zvýšit zájem mladých lidí o okolí, ve kterém se pohybují; podnítit studenty, aby se na místa zkusili podívat pohledem nejen svým, ale i pohledem dalších obyvatel (senioři, handicapovaní, rodiče s malými dětmi, mladé ženy) a zkusili se zamyslet nad rozdílnými potřebami různých uživatelů území. Zapojení mladé generace do diskuse k přípravě vize pro Palmovku, definování hodnot území a sběr námětů na změny v území, v neposlední řadě procvičení spolupráce a práce v týmu. Výstupy projektu byly představeny v rámci kampaně k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (5. června na akci Udržitelně o neudržitelné Palmovce 2017) a byly součástí velkoformátové panelové výstavy umístěné v průběhu června 2017 na Palmovce.

Zastupitelstva mladých MČ Praha 8 realizovalo samostatný projekt s odlišným zadáním. Zadání proběhlo v rámci komentované vycházky a poté na schůzce s mladými zastupiteli (9. května 2017). Úkolem bylo navázat na komentovanou vycházku a na základě získaných informací zkusit definovat a popsat jednotlivé rozdílné lokality, z kterých se Palmovka skládá, a vystihnout jejich charakteristiky (strukturu zástavby, využití, atmosféru, historii, osoby, které lokality využívají apod.). Naučit se číst prostředí, uvědomit si, jaké rozdílné lokality ve městech existují, co se v nich odehrává a proč jsou či naopak nejsou důležité. Výstupy projektu byly taktéž představeny v rámci kampaně k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (5. června 2017) a byly součástí výstavy umístěné na Palmovce.

Zveřejněno: 29.08.2017
Vytisknout