Zásadní nesouhlas Rady MČ s výstavbou Troja Horizons trvá

Rada MČ opět nepodpořila výstavbu bytového domu Troja Horizons v místě nezastavěných ploch v Troji na nároží ulic K Pazderkám a Lodžská. Vedení radnice se vyjadřovalo nesouhlasně již v minulosti a dále na svém stanovisku trvá. Svůj nesouhlas s výstavbou v minulosti odhlasovalo i Zastupitelstvo MČ Praha 8.
 
Městská část nestojí o další zahušťování zástavbou a trvá na využití předmětných ploch jako zeleň. Navíc se jedná se o území se souvislou ochranou zeleně. Pokud by byl projekt schválen stavebním úřadem, došlo by k dalšímu úbytku parkovacích míst rezidentů v Troji.

I samotné staveniště a výjezd staveništní techniky by nebylo vhodné. Tak, jak bylo Radě MČ Praha 8 představeno, jej nelze akceptovat. Starosta Roman Petrus, který má v gesci územní rozvoj, uvádí: „Jedním z dlouhodobých cílů naší radnice je už dále nezahušťovat zástavbu.“
 
Vyjádřili jsme jasný a zásadní nesouhlas s tímto projektem. Pozemek by měl zůstat volný,“ doplňuje Petr Vilgus, zástupce starosty Prahy 8 a člen Komise pro územní rozvoj a památkovou péči. 

Mapa K Pazderám – Lodžská

Zveřejněno: 30.04.2015 – Anna Patočková
Vytisknout