Zavedení pečovatelské služby nebo umístění do domu sociálních služeb

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, Bulovka 1462/10 –>
  • koordinátorky pečovatelské služby  – tel. 283 843 066
  • vedoucí pečovatelské služby – tel. 283 842 136

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, aktuální výměr důchodu, případně rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o bydlení a pomoc v DPS včetně dalších informací obdržíte u sociálních pracovnic, nebo je přímo ke stažení zde http://sospraha8.cz/index.php/domy-s-pecovatelskou-sluzbou/ke-stazeni/. Vyplněná žádost, jejíž součástí je i aktuální zdravotní stav uživatele a sociální šetření v bytě žadatele, je postoupena k projednání poradní komisi k tomuto účelu jmenované. Komise rozhodne o zařazení či neřazení žadatele do seznamu čekatelů. Obsazení uvolněného bytu čekatelem probíhá na základě pokynu Odboru správy majetku ÚMČ v Praze 8 k uzavření nájemní smlouvy.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky nejsou předepsány.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů