Zdravotnická a sociální zařízení, instituce

 • Mapy zdravotnictví a sociálních služeb


  Mapa přístupnosti úřadů a veřejných institucí na území MČ Praha 8 a mapa sociálních služeb.
 • Přehled zdravotnických zařízení v Praze 8


  Odkaz na aktualizovaný seznam nestátních zdravotnických zařízení městských částí Praha 1 až 22, i na další informace související se zdravotní péčí na území hlavního města Prahy.
 • Gerontologické centrum


  Gerontologické centrum je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 8 za účelem poskytování komplexních zdravotnických a sociálních služeb seniorům. Gerontologické centrum nabízí zejména doléčovací a rehabilitační pobyty, geriatrickou ambulanci, denní stacionář, domácí ošetřovatelskou péči, internetovou kavárnu pro seniory, odbornou a poradenskou činnost.
 • Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)


  Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb je příspěvkovou organizací zřízenou Městskou částí Praha 8 za účelem poskytování sociálních a zdravotnických služeb seniorům, občanům a dětem se zdravotním postižením, poskytování domácí ošetřovatelské péče a péče v dětských jeslích, včetně poskytování sociálního poradenství.
 • Poliklinika MČ Praha 8 – Mazurská 484


  Adresa subjektu a seznam telefonních kontaktů na jednotlivé lékaře.
 • Lékařská služba první pomoci na území MČ Praha 8


  LSPP pro dospělé a LSPP pro děti a dorost zajišťuje Nemocnice Na Bulovce. Více informací uvnitř článku.
Vytisknout