Zlatý hlas a soubor roku 2015

V Kulturním domě Ládví se v sobotu 14. listopadu 2015 za podpory MČ Praha 8 uskuteční obnovená soutěž pro děti Zlatý hlas a soubor roku, kterou pořádá spolek O Roma Dživen ve spolupráci s o. s. Cikne Čhave. Děti se o vítězství utkají v kategoriích zpěv, hra na hudební nástroj a nejlepší taneční soubor. Jedná se o jednu z největších kulturních akcí tohoto typu zaměřenou především na romskou menšinu.

Romské děti z celé České republiky, které nemají méně než 6 a více jak 18 let, změří své síly ve znovuobnovené soutěži Zlatý hlas a soubor roku, jež se koná v KD Ládví 14. listopadu od 12.30 do 18.30 hodin. Soutěže se zúčastní i děti s hendikepem či děti z dětských domovů. Jednotliví soutěžící i celé skupiny se budou moci prezentovat ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástroj. Účastníky soutěže doprovodí hudební skupina Bengas. Celou akcí budou provázet moderátoři Robert Šenki junior a Alena Richterová. Ve dvanáctičlenné porotě zasednou zpěváci a tanečníci ze skupiny Bengas a zástupci odboru kultury. Čestnou předsedkyní poroty se stala místostarostka Prahy 8 paní Alena Borhyová. Po skončení soutěže bude následovat od 19.30 hodin Romský ples plný tance a hudby. Představí se zde a zahraje kapela Bengas, kapela Lenděl Lovosice a zpěváci Bertík, Bingáč a hosté z Maďarska.

„Soutěž Zlatý hlas a soubor roku je velkým přínosem zejména pro samotné mladé účastníky, kteří dostanou jedinečnou příležitost prezentovat svůj um před širokou veřejností. Zároveň napomáhá romské komunitě prezentovat její jedinečnou kulturní a jazykovou svébytnost,“ říká místostarostka Alena Borhyová.

Hlavní organizátor soutěže pan Robert Šenki k tomu dodává: „Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a především MČ Praha 8, bez jejichž přispění by se soutěž jen těžko mohla uskutečnit.“

Spolek O Roma Dživen a o. s. Cikne Čhave, které soutěž Zlatý hlas a soubor roku pořádají, rozvíjí aktivity zaměřené především na romské děti, mládež i dospělé. Největší důraz kladou na vzdělávání a prevenci rizikového chování, jež se snaží klientům nabízet v rámci široké nabídky volnočasových aktivit.

Zlatý hlas a Romský ples listopad 2015
Zveřejněno: 12.11.2015 – Anna Patočková
Vytisknout