Zlepšujeme přístup veřejnosti k informacím

Úřad MČ Praha 8 dále rozšiřuje lepší přístup občanů k informacím. Nově jsou k nahlédnutí na webových stránkách MČ Praha 8 podkladové materiály blížícího se zastupitelstva.

Nyní lze prohlédnout všechny projednávané body včetně návrhu jednotlivých usnesení, příloh i důvodové zprávy, a to v dostatečném předstihu před konaným zastupitelstvem. 

Jednání zastupitelstva je možné i nadále sledovat online.
Zveřejněno: 04.06.2015
Vytisknout