Změny autobusových linek MHD

V sobotu 15. října 2016 by měly vstoupit v platnost změny v autobusové dopravě v Praze, které připravil Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID). Původně měly začít platit již od 1. července. Nakonec ale byly ještě upraveny. ROPID se při jejich tvorbě snažil navýšit dopravní kapacitu v oblastech, kde došlo v posledních letech k velké výstavbě nových obytných komplexů. Plánované změny se dotknou i naší městské části.

Prodloužena bude ze zastávky Kobylisy trasa linky 102. Nově pojede přes zastávky Poliklinika Čumpelíkova – Kobyliská střelnice – Bojasova do konečné stanice Šimůnkova. Obyvatelům Bohnic a Kobylis se tak zlepší doprava do Polikliniky Čumpelíkova a lidé bydlící v oblasti okolo Žernosecké ulice získají přímé spojení s linkou metra C Kobylisy. Linka 102 navíc v této lokalitě nahrazuje linku 136. Ta už totiž ze zastávky Prosek nepojede na konečnou stanici Vozovna Kobylisy, ale bude vedena přes Letňany do Čakovic. ROPID se rozhodl změnit trasu linky 136, protože v Žernosecké ulici byla cestujícími velmi málo využívána. Navíc má v současné době shodnou směrovou nabídku s tramvajovou linkou č. 10, která také jede do oblasti Krejcárku a Vinohrad.
   
Primárně linku 136 v ulicích Ďáblická a Žernosecká nahrazuje linka 183, která bude nově ze zastávky Třebenická vedena po stávající trase linky 136 do zastávky Vozovna Kobylisy. Linku 183 v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Sídliště Čimice nahradí nově zavedená linka 145. Ta bude v provozu každý den po celý týden. „Snažili jsme se při jednáních prosadit, aby se zlepšila pravidelnost a kapacita autobusových spojů v oblasti Bohnic a Čimic. Podařilo se tak například vyjednat, že díky zřízení nové linky 145 s krátkou trasou by mělo dojít ke zvýšení pravidelnosti autobusových spojů v ulici K Ládví, protože zde nahrazuje linku 183 s výrazně delší trasou jízdy,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek (ČSSD).

Nahrazovat odkloněnou linku 183 bude i prodloužená linka 152, která nově pojede ve směru Českomoravská – Vysočanská – Prosek – Střížkov – Ládví – Kobylisy – Služská – Čimický háj – Řepínská – Čimice – Sídliště Čimice. Nově bude provozována i o večerech a víkendech. Bude tak zavedeno přímé spojení z oblasti Ládví, Kobylis, Bohnic a Čimic ke stanici metra Českomoravská, kde se nachází například O2 aréna nebo nákupní centrum Galerie Harfa. Podrobné informace o plánovaných změnách v autobusové dopravě lze najít na internetových stránkách www.ropid.cz.

Plánované změny v autobusové dopravě 2016
Zveřejněno: 03.10.2016
Vytisknout