Zóny placeného stání nebudou zavedeny v městských částech Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry a Praha-Březiněves

Nově zaváděné zóny placeného stání se netýkají městských části Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry a Praha-Březiněves, i když pro ně vykonává státní správu v přenesené působnosti MČ Praha 8, kde budou zóny zavedeny od 1. října 2016.

V těchto třech městských částech nebudou zóny placeného stání zavedeny. Občané městských částí Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry a Praha-Březiněves tak nemají nárok na rezidentní parkovací oprávnění pro Prahu 8.

Městská část Praha – Ďáblice, Městská část Praha – Dolní Chabry a Městská část Praha - Březiněves jsou samostatné městské části. Každá z nich vykonává vlastní samosprávu. Pouze státní správou spadají tyto městské části pod Správní obvod 8 (není totožný s MČ Praha 8). Proto fyzická osoba s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Ďáblice, MČ Praha – Dolní Chabry a MČ Praha - Březiněves nemá nárok na rezidentní parkovací oprávnění, protože se jedná o jinou městskou část. K ZPS  přistoupila MČ Praha 8 ve své samosprávné působnosti a tudíž nejsou platné pro území výše uvedených městských částí.
Zveřejněno: 28.07.2016   |   Aktualizováno: 07.02.2018
Vytisknout