Zpráva o certifikaci respirátoru KN95 (model BN-01)

Aktuální nařízení Vlády ČR o povinném nošení respirátorů
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove
 
Všem osobám se s účinností ode 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-3-2021-do-odvolani/

Na základě tohoto nařízení MČ Praha 8 reagovala distribucí certifikovaných respirátorů KN95 (model BN-01) veřejnosti s cílem pomoci občanům, kteří z různých důvodů neměli možnost se respirátorem vybavit, ale také školským a sociálním zařízením. Během jednoho týdne radnice poskytla občanům celkem 71.260 ks respirátorů a 1000 litrů dezinfekce.

Revizní zpráva využívaného respirátoru KN95 – model BN-01 (FFP2 Ekvivalent) 
Označení KN95, N95 a evropské FFP2 se od sebe liší způsobem, jakým je prováděna zkouška filtračních schopností zkoumaného výrobku. Zatímco jedna ze zkoušek se dělá parafinovým olejem, ta druhá se provádím jiným způsobem aerosolem. Účinnost filtrování u normy FFP2 musí být zhruba 94 procent či vyšší. Z uvedené revizní zprávy vyplývá, že zkoušky proběhly parafinovým olejem a účinnost filtrování dosáhla požadovaných 94 procent. 
Zveřejněno: 15.03.2021
Vytisknout