Zpráva ředitele stavby o aktuálním stavu rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Vážení občané,

rád bych vás po delším čase opět seznámil s postupem stavebních prací na Rekonstrukce Negrelliho viaduktuNegrelliho viaduktu.

Všichni z vás, kteří v této oblasti bydlíte či pracujete, jste zaznamenali značné rozšíření stavebních prací na mostě. Přes původní vybourání všech nepůvodních vestaveb a přístaveb, zvednutí mostu přes Pernerovu ulici a nešťastnému vyhoření hradla u hudebního divadla v Karlíně nebylo dosud přes oplocení stavby nic vidět. Věřte ale, že na stavbě se velmi intenzivně pracuje. Za účasti národního památkového ústavu byla provedena podrobná diagnostika cihelného a kamenného zdiva pro stanovení dalších demoličních prací některých poškozených oblouků. V současné době probíhá velmi intenzivní zpevňování podloží a základů jednotlivých pilířů injektážemi, protože podrobný průzkum ukázal, že povodně v roce 2002 zde zanechali také své následky v podobě odplavení materiálu a vytvoření prázdných prostor, které je třeba dnes zaplnit novým materiálem, aby nedocházelo k sesedání nově zrekonstruovaného mostu. Současně s tím probíhají injektážní práce na zpevnění všech pilířů mostu s ohledem k jeho novému zatížení od dopravy po jeho dokončení.

Během těchto prací jsme zaznamenali řadu podnětů i stížností od vás občanů na omezený prostor v okolních ulicích, zvláštně v ulici Prvního pluku a také na zvýšenou prašnost z naší činnosti. Velmi nás mrzí, že tento stav občas nastane, ale ani nejlepší navržená opatření nedokáží zcela tento problém odstranit, pouze eliminovat na co nejmenší míru. Víte dobře, že i bez stavební činnosti je prach na ulicích všudypřítomný. Intenzita provozu v této lokalitě k tomu také přispívá svojí měrou, a proto jsme stanovili pro naše zhotovitele podmínky pro omezení prašnosti okolo stavby.

Uvnitř oplocení budou pracovníci zhotovitele důsledně zametat a uklízet zbytky po stavební činnosti, místa čištění tlakovou vodou s abrazivem budou zakrývány v rámci možností mobilními stěnami a v případě velkého větru či nepříznivého počasí budou stavební práce na horní části mostu přerušeny, pokud nebude možné ochranu pracoviště zajistit mobilními plachtami či oplocením. Současně jednáme o možnosti strojového čištění okolí stavby v intervalu dva krát týdně, případně dle potřeby.

Ekologie a životní prostředí je z naší strany chápáno jako důležitá součást stavby a rádi bychom všechny negativní vlivy naší činnosti na stavbě co nejvíce omezili, ale nemůžu vám slíbit, že je odstraníme úplně. Co vám ale můžu slíbit, že stavba vyvine maximální úsilí o co nejmenší omezení provozu v této oblasti a byli bychom rádi, kdyby i vy jste přispěli svým chováním k plynulé realizaci tohoto stavebního díla. Mám na mysli hlavně parkování vozidel, kde často musíme naplánované práce odkládat kvůli neukázněným řidičům, nebo je i řešit ve spolupráci s městskou a státní policií. Věřte, že toto opravdu není předmětem naší činnosti, pro nás je prioritou stavbu provést a předat v termínu investorovi a vám občanům k dalšímu využití, nebo jenom k potěše ze zlepšeného prostředí uvnitř husté a frekventované zástavby města.

Omlouváme se všem za zhoršené prostředí způsobené i naší stavební činností, ale most stojící zde od roku 1850, který je významnou nemovitou kulturní památkou Prahy, si jistě zaslouží důkladnou obnovu, aby mohl sloužit i dalším generacím.
Děkuji všem za pochopení.

Ing. Jiří Daňhelka, ředitel stavbyDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Zveřejněno: 31.10.2017
Vytisknout